Genealogy of Wojciech Cisło
Wojciech Cisło
BD: 22-Mar-1782
BP: Wylów, Podkarpackie, Poland
DD: 12-Mar-1830
DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland
 Józef Cisło
BD: 1758
BP:
DD: 09-Jun-1828
DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland
    
« 
«   
  
«MD:
MP:

Other Children:
Ewa Cisło
Antoni Cisło+
Wawrzyniec Cisło
Stainisław Cisło+
Kazimierz Cisło
Maria Cisło+
Magdalena Cisło+

  « 
  
    
« 
 Agata Kruk
BD: 1765
BP:
DD: 23-Feb-1826
DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland
«   
  
  « 
  
Married: Agata Harla
BD: 1784
BP:
DD: 20-Mar-1856
DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland
MD: 30-Nov-1802
MP:
 
ChildrenBirth DateBirth PlaceDeath DateDeath Place
Maciej Cisło01-Jan-1809Kądziołki, Podkarpackie, Poland01-Jan-1809Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Katarzyna Cisło+28-Oct-1810Kądziołki, Podkarpackie, Poland17-Oct-1846Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Zofia Cisło+04-May-1815Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Jan Cisło+13-Jun-1819Kądziołki, Podkarpackie, Poland10-Feb-1882Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Stefan Cisło+03-Dec-1821Kądziołki, Podkarpackie, Poland12-Aug-1873Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Wincenty Cisło+06-Mar-1826Kądziołki, Podkarpackie, Poland11-Mar-1882Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Maria Cisło06-Mar-1826Kądziołki, Podkarpackie, Poland17-Jan-1827Kądziołki, Podkarpackie, Poland
Małgorzata Cisło13-Jun-1829Kądziołki, Podkarpackie, Poland

Key to codes: BD-Birth Date, BP-Birth Place, DD-Death Date, DP-Death Place, MD-Marriage Date, MP-Marriage Place, +-Child is married
Key to colors:Main SubjectParentsPaternal GrandparentsPaternal-Paretnal Great-Grandparents
Paternal-Maternal Great-Grandparents
Maternal GrandparentsMaternal-Paretnal Great-Grandparents
Maternal-Maternal Great-Grandparents
Marriage
Marriage

Main Home - Genealogical Home - Name Index - Family Album - Appendicies

E-mail: g_mmb5 at mikeburger dot com | Page dynamically created: 18-Jan-2018 10:07:01 MT