Genealogy of Małgorzata Zakrzyk
Małgorzata Zakrzyk
BD: 1823
BP:
DD:
DP:
 Wojciech Zakrzyk
BD:
BP:
DD:
DP:
    
« 
«   
  
«MD: 27-Feb-1820
MP:

Other Children:
Anna Zakrzyk+
Mikołaj Zakrzyk+
Tekla Zakrzyk
Andrżej Zakrzyk
Wincenty Zakrzyk

  « 
  
 Jan Kluz
BD: 1774
BP:
DD:
DP:
  
« 
 Maria Kluz
BD: 10-Aug-1797
BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland
DD:
DP:
«MD:
MP:

Other Children:
Wawrzyniec Kluz+
Katarzyna Kluz
Dorotea Kluz
Kazimierz Kluz+

  
 Wawrzyniec Miodoń
BD: 1739
BP:
DD:
DP:
 Małgorzata Miodoń
BD: 1773
BP:
DD: 15-Oct-1829
DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland
«MD:
MP:

Other Children:
Agneszika Miodoń+

 Elżbieta Opieła
BD:
BP:
DD:
DP:
Married: Andrzej Ludwinski
BD: 1821
BP:
DD:
DP:
MD: 25-Nov-1844
MP:
 
ChildrenBirth DateBirth PlaceDeath DateDeath Place

Key to codes: BD-Birth Date, BP-Birth Place, DD-Death Date, DP-Death Place, MD-Marriage Date, MP-Marriage Place, +-Child is married
Key to colors:Main SubjectParentsPaternal GrandparentsPaternal-Paretnal Great-Grandparents
Paternal-Maternal Great-Grandparents
Maternal GrandparentsMaternal-Paretnal Great-Grandparents
Maternal-Maternal Great-Grandparents
Marriage
Marriage

Main Home - Genealogical Home - Name Index - Family Album - Appendicies

E-mail: g_mmb5 at mikeburger dot com | Page dynamically created: 23-Jan-2018 17:55:43 MT