Genealogy of Maria Bełzo
Maria Bełzo
BD: 26-Jan-1827
BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland
DD:
DP:
 Maciej Bełzo
BD: 02-Feb-1797
BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland
DD:
DP:
    
« 
«   
  
«MD: 19-Feb-1816
MP:

Other Children:
Mateusz Bełzo
Jakub Bełzo
Zofia Bełzo+
Katarzyna Bełzo+
Franciszek Bełzo+
Anna Bełzo

  « 
  
 Bartłomiej Bogdan
BD: 1767
BP:
DD: 23-Sep-1845
DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland
  
« 
 Agneszika Bogdan
BD: 1799
BP:
DD:
DP:
«MD: 25-Oct-1790
MP:

Other Children:
Franciszka Bogdan+
Wojciech Bogdan+
Stanisław Bogdan+
Maria Bogdan
Marcin Bogdan+
Franciszek Bogdan

  
  
 Maria Czaja
BD: 1773
BP:
DD: 29-Nov-1814
DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland
« 
  
Married: Tomasz Błachowicz
BD: 01-Sep-1808
BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland
DD:
DP:
MD: 03-Feb-1852
MP:
 
ChildrenBirth DateBirth PlaceDeath DateDeath Place
Zofia Błachowicz18-Dec-1852Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Maria Błachowicz01-Dec-1853Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Michał Błachowicz+28-Dec-1854Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Józef Błachowicz30-Jan-1857Tuszyma, Podkarpackie, Poland19-Dec-1859Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Married: Sebastian Kocol
BD: 1826
BP:
DD:
DP:
MD: 25-Jun-1860
MP:
 
ChildrenBirth DateBirth PlaceDeath DateDeath Place
Jan Kocol17-Apr-1861Tuszyma, Podkarpackie, Poland04-Mar-1863Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Rozalia Kocol19-Mar-1863Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Anna Kocol+15-May-1864Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Jozef Kocol15-Jan-1868Tuszyma, Podkarpackie, Poland
Jan Kocol15-Jan-1868Tuszyma, Podkarpackie, Poland14-Jun-1884
Apolonia Kocol+25-Oct-1869Tuszyma, Podkarpackie, Poland

Key to codes: BD-Birth Date, BP-Birth Place, DD-Death Date, DP-Death Place, MD-Marriage Date, MP-Marriage Place, +-Child is married
Key to colors:Main SubjectParentsPaternal GrandparentsPaternal-Paretnal Great-Grandparents
Paternal-Maternal Great-Grandparents
Maternal GrandparentsMaternal-Paretnal Great-Grandparents
Maternal-Maternal Great-Grandparents
Marriage
Marriage

Main Home - Genealogical Home - Name Index - Family Album - Appendicies

E-mail: g_mmb5 at mikeburger dot com | Page dynamically created: 14-Dec-2017 23:36:50 MT